[Remote] Płatne praktyki w Katedrze Informatyki AGH

Proponuję udział w projekcie badawczo-rozwojowym, którego celem jest budowa nowego systemu informacji prawnej. W projekcie duży nacisk położony jest na dostarczenie wysokiej jakości oprogramowania, dlatego wszystkie implementowane cechy użytkowe posiadają testy automatyczne.

Aplikacja backendowa implementowana jest w oparciu o framework Hanami, który stanowi ciekawą alternatywę dla najbardziej popularnego Ruby on Rails. Praca w projekcie umożliwia zapoznanie się z najnowszymi trendami w dziedzinie programowania aplikacji webowych oraz poznanie nieszablonowego stosu technologicznego (poza Rubim wykorzystywany jest Postgres, ElasticSearch oraz serwisy AI pisane w języku Python).

Więcej informacji na stronie: https://www.informatyka.agh.edu.pl/pl/blog/katedra-informatyki-agh-12/

Wynagrodzenie: od 3200 brutto
Możliwość kontynuowania pracy po odbyciu praktyk.

2 Likes

This post was flagged by the community and is temporarily hidden.

Mógłbym tylko wiedzieć czy zgłoszenia z 10.07 też się liczą? Czy deadline był wraz z początkiem dnia, czyli zgłoszenia po 0:00 10.07 już są po czasie?

Zgłoszenia z 10.07 też się liczą.

1 Like