[Remote / Zlecenie] Front-end RoR developer - ElasticSearch

Hi,

I’m lead architect for http://pricelab.co / http://szpiegomat.pl. I’m looking for a good front-end RoR developer, as we are redesigning our startup Rails app. New front-end will sit on ElasticSearch, we are chaning the backend too.

Contact me If you have time and want to extend your experience with BigData. Let me know about your portfolio/background, weekly availability hours and your hour rate.

That’s full remote job.

Greetings,
Staszek
staszek@arsdata.pl

P.S. You can call me between 10am-10pm for any questions 48 607 418 442

Our company:

Market Labs Sp. z o.o.
ul. Leszczyńskiego 4/25
50-078 Wrocław

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
KRS 0000560833 REGON 361653662 NIP: 897-180-95-01
Kapitał zakładowy 165 000.00 PLN

Proszę o przypięcie.

Proszę o uzupełnienie brakujących danych wg Jak poprawnie dodać ogłoszenie?, po uzupełnieniu brakujących informacji (brakuje kilku punktów). Dopiero wtedy ofertę będzie można przypiąć.