rfc822

Muszę zwalidować e-maile w jednej aplikacji, zainstalowałem validates_as_email, który zawiera w sobie regexpa do walidacji maila zgodnie z RFC822: http://tfletcher.com/lib/rfc822.rb

Powyższy regexp przepuszcza adresy typu “a@a”. Zastanawiam się czy to błąd w regexpie (wątpię), czy moja nieznajomość RFC822 (zapewne). Pytanie tylko dlaczego taki adres jest poprawny? Mógłby ktoś sypnąć jakieś przykłady?

bragi@localhost

Często z tego korzystam przy developmencie.

Ok, ciężki idiota ze mnie :wink: Z drugiej strony w trybie produkcyjnym nie ma raczej możliwości, żeby taki adres działał, więc powstaje pytanie: działać zgodnie ze standardem czy walidować to co nakazuje rozsądek? :wink:

Przede wszystkim działać zgodnie ze standardem.

Z drugiej strony warto weryfikować adresy e-mail, np. przez ‘zapukanie’ do docelowego serwera i zapytanie czy podany przez użytkownika mailbox istnieje. O ile pamiętam jeden z pluginów do Rails potrafi takie rzeczy.

email-veracity lub stricte railsowy validates_email_veracity_of

Dzięki, dorzucę do aplikacji :slight_smile: