Rozliczenie z klientem

Wykonałem dla klienta sporo funkcjonalności. Niestety nie otrzymałem płatności za ostatnie 2 faktury.
Tymczasem klient prosi mnie o podesłanie kodu (którego jak twierdzi jest właścicielem) z racji sprzedaży aplikacji.
Powiedział mi że spłaci mnie jak otrzyma pieniądze z sprzedaży. Czy mogę się tutaj jakoś zabezpieczyć?
Podpisać z nim dodatkową umowę o przekazaniu kodu?

Własności do kodu nie nabywa się automatycznie, więc jeśli w umowie poprzedniej nie była zawarta informacja o przekazaniu praw do kodu na klienta to prawo jest po twojej stronie.

Właścicielem kodu jesteś ty, w drodze umowy, prawa do produktu nabywa kupujący z chwilą kiedy rozliczy się z wykonawcą.
Mówi że spłaci, niech płaci, w żadnym wypadku nie dawaj mu produktu bez wcześniejszego rozliczenia.
A jak nie zapłaci, napisz proszę nazwę firmy na forum, niech ją wszyscy omijają szerokim łukiem…