Ruby:Problem z niedozwolonymi znakami w Web Service i instance_set

Witam

Jestem początkującym Rubbistą (Rubikiem? :D)
Próbuje sobie zrobić klienta dla Allegro WebAppi

Mój kod


require(“soap/wsdldriver”)
wsdl = “http://webapi.allegro.pl/uploader.php?wsdl
factory = SOAP::WSDLDriverFactory.new(wsdl)
driver = factory.create_rpc_driver()
key = “…” # calkiem sprawny klucz webappi

#try and call one

driver.call(‘doQuerySysStatus’, 1,1,key)

#Parametry int sysvar, int country-id, string key

ruby -w allegro_test.rb
c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/proxy.rb:487:in instance_variable_set':@country
-id’ is not allowed as an instance variable name (NameError)
from c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/proxy.rb:487:in create_request_obj' from c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/proxy.rb:393:inrequest_rpc_enc’
from c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/proxy.rb:376:in request_rpc' from c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/proxy.rb:338:inrequest_body’
from c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/proxy.rb:123:in call' from c:/ruby/lib/ruby/1.8/soap/rpc/driver.rb:178:incall’
from allegro_test.rb:15


Bestia jedna próbuje zrobic w proxy zmienna @country-id i płacze że to jest illegal name… Jak to obejść??
Inne webservices działają ok z tym kodem niestety webappi co drugi parametr ma “-”

Dzieki

http://groups.google.com/group/soap4r/browse_thread/thread/859d9ecc15a346c9/ed5b5f7c05c48971?lnk=gst&q=dash#ed5b5f7c05c48971

:Gracias moj problem to uzywanie starego gema tego z /lib
mimo ze mialem nowy zainstallowany po dodaniu magicznej linijk gem(‘soap4r’) wszystko ok