RubyMine


#1

Hej.
Jak w Ruby Mine wykomentowac kilka linii naraz .

Przykładowo :slight_smile:

def methods
something
end

I po zaznaczeniu calości chciałbym osiągnąc taki efekt :wink:

#def methods
#something
#end


#2

https://www.jetbrains.com/help/ruby/mastering-keyboard-shortcuts.html

Ctrl+/Add/remove line or block comment
Ctrl+Shift+/Comment out a line or block of code.


#3

Thanks