Select podzielony na grupy, możliwość kliknięcia na 'rodzica'

Orientuje się ktoś jak ogarnąć option_groups_from_collection_for_select z możliwością klikania na ‘rodzica’? http://i.stack.imgur.com/l3HZz.png - zależy mi aby dało się kliknąć na ‘Branch 1’

http://apidock.com/rails/ActionView/Helpers/FormOptionsHelper/grouped_collection_select

Żeby osiągnąć efekt o jakim piszesz, w jednym ze swoich projektów skorzystałem z gema Ancestry i użyłem czegoś takiego:

def nested_dropdown(items)
  result = []
  items.map do |item, sub_items|
    result << [('- ' * item.depth) + item.name, item.id]
    result += nested_dropdown(sub_items) unless sub_items.blank?
  end
  result
 end

i w formularzu

= f.input :category_id, as: :select, collection: nested_dropdown(Category.all.arrange), include_blank: true, class: 'form-control'

O coś takiego mniej więcej chodzi?