Stringex - problem z ciaglym odwolywaniem sie

Korzystam z tego gema(wersja 1.2.0):

W Article mam:

[code=ruby]class Article < ActiveRecord::Base
belongs_to :category

acts_as_url :url_name

def to_param
“#{self.id}-#{url_name.to_url}”
end
end[/code]
Jak jest puszczony for w indexie np

<% for article in @articles %> <tr> <td><%= article.url_name %></td> [...] <td><%= link_to "Pokaż", article %></td> <td><%= link_to "Edytuj", edit_article_path(article) %></td> <td><%= link_to "Usuń", article, :confirm => 'Na pewno?', :method => :delete %></td> </tr> <% end %>
To działa.

Jednak taki kod nie bangla:

<%= link_to "Jakiś tam tytuł" , :controller => "articles", :id => ID %>

Można to rozwiązać poprzez:

<%= link_to "Jakiś tam tytuł" , Article.find(ID) %>

Jednak ciągłe odpytywanie się, jest nieefektywne.

Na pewno istnieje sposób żeby zrobić to lepiej. :wink:

Z góry dziękuje za pomoc.

[quote=Matthias]<%= link_to "Jakiś tam tytuł" , :controller => "articles", :id => ID %>
[/quote]

<%= link_to "Jakiś tam tytuł" , :controller => "articles", :action => "show", :id => ID %>
<%= link_to "Jakiś tam tytuł", article_path(ID)

Ok dzięki za info.

Edycja:
Działa, ale nie wyświetla ścieżki. tzn jest
/articles/ID
zamiast
/articles/ID-name

<% for article in @articles %> <%= link_to article.title, article %> <% end %>
a w ogóle to tutaj zajrzyj http://ruby-toolbox.com/categories/rails_permalinks___slugs.html

bym uderzył we friendly id, ale nie zgłębiałem tematu.