Szukanie po polu w bazie danych

Posiadam tabele Kandydaci w bazie danych.
A w tej tabeli pole ‘idg’ (Integer)
Chciałbym teraz wypisać wszystkie osoby które posiadają odpowiednią wartość tego pola.
Napisałem coś takiego

 @kan = Kandydaci.find_by idg: params[:id]

Czy jest to dobrze napisane? Ponieważ co nie za bardzo mi działa

@kan = Kandydaci.where(idg: params[:id])

find_by znajduje jeden (pierwszy znaleziony) pasujący element, nie wszystkie

protip: nie nazywaj tabel, klas, zmiennych itd po polsku

2 Likes