Tablice w rubby

czesc, jestem poczatkującym i potrzebuje pomocy przy rozłozeniu pola na tablice

header:

EPS_BEARER_ID-BEARER_QCI-ARP_PL-ARP_PCI-ARP_PVI-GBR_UL-GBR_DL-BEARER_CAUSE-DEFAULT_BEARER_ID

sa to nasze dane wejsciowe:
5-7-undefined-undefined-undefined-undefined-undefined-#0(bearer successful)-5|7-5-undefined-undefined-undefined-undefined-undefined-#0(bearer successful)-7

Nasz nagłówek czyli nazwy pól z pierwszej tablicy dla której dane powinny być zmatchowane.
Bloki danych są oddzielone znakiem ‘|’, maksymalnie takich bloków w jednym dokumencie moze byc 11.

chciałbym osiągnąć: (tak aby pola były indeksowane)

eps_bearer_id_1 = 5
bearer_qci_1 = 7
ARP_PL_1 = 2
ARP_PCI_1 = disabled
ARP_PVI_1 = enabled
bearer_casue_default_1 = #0(bearer successful)
bearer_i_1 = 5

eps_bearer_id_2 = 5
bearer_qci_2 = 7
ARP_PL_2 = 2
ARP_PCI_2 = disabled
ARP_PVI_2 = enabled
bearer_casue_default_2 = #0(bearer successful)
bearer_i_2 = 5
[…]

Z góry dziękuje za pomoc.