Unikalność kilku kolumn

Mam model Location z atrybutami: city, state, country. Jak najlepiej zrobić walidator, żeby ta trójka była unikalna?

validates :city, uniqueness: { scope: [:state, :country]}

http://guides.rubyonrails.org/active_record_validations.html#uniqueness

Poza scope dobrze też dodać indeks, aby unikalność była egzekwowana w sposób niezawodny. Zobacz na http://www.enotagain.com/essays/how-to-reliably-enforce-uniqueness-in-rails.html.