Unpermitted parameters mimo, że są dozwolone

W projekcie używam Rails 5.1.4 i cancancan 2.0 i mam takie modele:

class Reservation < ApplicationRecord
 has_one :stretch, dependent: :destroy

 has_many :reservation_additional_services, dependent: :destroy
 has_many :additional_services, through: :reservation_additional_services

 belongs_to :user

 enum status: [:submitted, :cancelled, :confirmed, :on_going, :altered, :finished]

 accepts_nested_attributes_for :stretch
 validates :additional_service_ids, presence: true, unless: ->(reservation) { reservation.is_a?(Reservation::Stay) }

 def cancel!
  self.cancelled!
 end

 def costs
  additional_costs + additional_services.map(&:price).inject(0){|sum, x| sum + x}
 end
end

class AdditionalService < ApplicationRecord
 has_many :reservation_additional_services
 has_many :reservations, through: :reservation_additional_services
end

i następujący kontroler:

class ReservationsController < ApplicationController
 load_and_authorize_resource except: [:index, :create]

 def index
  @reservations = current_user.reservations
 end

 def new
  @reservation.build_stretch
 end

 def create
  @reservation = Reservation.new(reservation_prams)
  @reservation.user = current_user

  @reservation.build_stretch unless @reservation.stretch.present?

  if @reservation.save
   redirect_to reservations_url
  else
   render :new, status: :not_acceptable
  end
 end

 def show
 end

 def edit
 end

 def update
  puts "**************************"
  p update_params
  p params
  if @reservation.update_attributes(update_params)
   redirect_to reservations_url
  else
   render :edit, status: :not_acceptable
  end 
 end

 def destroy
  @reservation.cancel!
  redirect_to reservations_url
 end

 private
  def reservation_prams
   params.require(:reservation).permit(
    stretch_attributes: [:start_date, :end_date],
    additional_service_ids: []
   )
  end

  def update_params
   params.require(:reservation).permit(
    additional_service_ids: []
   )
  end
end

oraz taki formularz do tworzenia rezerwacji i wiązania jej z AdditionalServices:

= simple_form_for(@reservation,
 defaults: { label: false }) do |f|
 .row
  = f.simple_fields_for :stretch do |sf|
   = sf.input :start_date, as: :string, label: t('.labels.start_date'), input_html: { class: 'datepicker' }
   = sf.input :end_date, as: :string, label: t('.labels.end_date'), input_html: { class: 'datepicker' }
  - if @reservation.is_a?(Reservation::Stay)
   = f.input :board, as: :select, label: t('.labels.board'),
    collection: Reservation::Stay.boards.keys.collect {|key| [t("reservation.board.#{key}"), key]}, include_blank: false 
   = f.input :additional_service_ids,
    as: :select, input_html: { multiple: true }, label: t('.labels.additional_service'),
    collection: AdditionalService.all.collect {|as| ["#{as.name} - #{as.price}", as.id] }
   = f.input :room_ids,
    as: :select,
    input_html: { multiple: true },
    label: t('.label.rooms'),
    collection: Room.all.collect{ |room| ["#{room.number}", room.id]}
  - else
   = f.input :additional_service_ids,
     as: :select, label: t('.labels.additional_service'), 
     collection: AdditionalService.all.collect {|as| ["#{as.name} - #{as.price}", as.id] }

 .row
  = f.submit t('.labels.book')

javascript:
 Reservations.initForm();

Przy wykonywaniu akcji create w logach serwera dostaję komunikat: Unpermitted parameters: :additional_service_ids , gdy drukuje params’y i reservation_prams dostaję:

{"utf8"=>"✓", "authenticity_token"=>"eM4Fxg/HNBpjMk/0apmYRRSSy0h41RmuW6wxcgde9yytQkMMdLf1lyLRciBSrybenVKxNYjaa7kRkuMDgGcT0g==", "reservation"=>{"stretch_attributes"=>{"start_date"=>"2017-09-30", "end_date"=>"2017-10-01"}, "additional_service_ids"=>"1"}, "commit"=>"Zarezerwuj", "controller"=>"reservations", "action"=>"create"}
Unpermitted parameter: :additional_service_ids
{"stretch_attributes"=><ActionController::Parameters {"start_date"=>"2017-09-30", "end_date"=>"2017-10-01"} permitted: true>}    

Nie rozumiem czemu additional_service_ids jest unpermitted(ten sam problem występuje też przy akcji update, gdy stworzę rezerwacje z konsoli). Co najlepsze mam kolejny model, który dziedziczy z Reservations i wygląda w ten sposób:

class Reservation::Stay < Reservation
 has_and_belongs_to_many :rooms,
  foreign_key: 'reservation_id',
  association_foreign_key: 'room_id', 
  join_table: :stays_rooms

 validates :room_ids, presence: true
 enum board: [:without, :half, :full]
 
 def costs
  super + rooms.map(&:price).inject(0){ |sum, x| x * (stretch.end_date.to_date - stretch.start_date.to_date).to_i }
 end
end

i taki kontroler:

class StaysController < ApplicationController
 load_and_authorize_resource :reservation, parent: false, class: Reservation::Stay, except: [:create]

 def new
  @reservation.build_stretch
  render '/reservations/new'
 end

 def create
  @reservation = Reservation::Stay.new(stay_params)
  @reservation.user = current_user

  @reservation.build_stretch unless @reservation.stretch.present?  
  
  if @reservation.save
   redirect_to reservations_url
  else
   render '/reservations/new', status: :not_acceptable
  end
 end

 def update
  if @reservation.update_attributes(update_params)
   @reservation.altered!
   redirect_to reservations_url
  else
   render '/reservations/edit', status: :not_acceptable
  end 
 end

 private
  def stay_params
   params.require(:reservation_stay).permit(
    :board,
    stretch_attributes: [:start_date, :end_date],
    additional_service_ids: [],
    room_ids: []
   )
  end

  def update_params
   params.require(:reservation_stay).permit(
    :board,
    additional_service_ids: []
   )
  end
end

i tu wszystko jest już super stay jest tworzony i updateowany bez problemów.

Wygląda na to, że w paramsach jako additional_service_ids przesyłasz pojedynczą wartość (1), a kontroler oczekuje tablicy.

Faktycznie dzięki, nie zauważyłem. W sumie to mam jeszcze jedno pytanie, jak wywołuje load_and_authorize_resource dla akcji create w ReservationsController to dostaję taki błąd:

ActionController::UnfilteredParameters in ReservationsController#create

i w konsoli są dostępne parameters, a nie params:

Po pierwsze w tym kodzie, który wkleiłeś nie jest wywoływane load_and_authorize_resource w akcji create w ReservationsController (jest except: [:index, :create]).

Po drugie, w konsoli nie znajduje params bo szuka w ActionController::Parameters, a nie ActionController.

Wiem, że nie jest zapomniałem napisać, ale chcę to zmienić i po zmianie tzn usunięciu :create z except działa to w powyżej opisany sposób.

Z githuba cancancan:

For the :create action, CanCanCan will try to initialize a new instance with sanitized input by seeing if your controller will respond to the following methods (in order):

 1. create_params
 2. <model_name>_params such as article_params (this is the default convention in rails for naming your param method)
 3. resource_params (a generically named method you could specify in each controller)

Masz literówkę: reservation_prams zamiast reservation_params.

1 Like