Walidacja klucza obcego i nested attributes

mam taką sytuację

[code=ruby]class Article < ActiveRecord::Base
has_many :atricle_translations

accepted_nested_attributes :article_translations
end

class ArticleTranslation < ActiveRecord::Base
belong_to :article

validation_presence_of :article_id //uproszczenie walidacji
end[/code]
Walidacja pola article_id jest tak skonstruowana, że pole jest wymagane i unikalny index dla pola locale.
I teraz jak chcę zapisać jakieś translacje artykułu (za pomocą mechanizmu nested attributes) to pojawia mi się błąd walidacji, że element article_id nie istnieje. Do zapisania stosuję:

Article.create(article_translations_attributes: [{title:'aaa', locale: 'en'}])

Nie chciałbym usuwać tej walidacji dla pola article_id, bo ta walidacja zapewnia, że nie będzie kilku tłumaczeń artykułu dla jednego języka

Podobna sytuacja jest w testach (factory_girl) dla zapisu

[code=ruby] factory :art1, class: Article do
article_translations do |t|
[t.association(:art1_pl),
t.association(:art1_en)]
end
end

factory :art1_pl, class: ArticleTranslation do
title “…”
locale “pl”
#article_id nie jest ustawiany
end[/code]

A może spróbuj od drugiej strony i validuj przypisane do artu tłumaczenie ? http://guides.rubyonrails.org/active_record_validations_callbacks.html#validates_associated

dzięki za wskazówkę, jednak to rozwiązanie się nie sprawdzi w tym wypadku

Widzę tu pewne niedopracowanie w railsach, będę chyba musiał zrezygnować z prostej walidacji tego klucza obcego.