Warning

Wyskakuje mi taki komunikat. Jakim poleceniem zaktualizowac gema?

Warning: You’re using Rubygems 2.0.14 with Spring. Upgrade to at least Rubygems 2.1.0 and run gem pristine --all for better startup performance.

gem pristine --all po wykonaniu tej komendy dalej to samo?

Najpierw zaktualizuj Rubygems: http://stackoverflow.com/questions/13626143/how-to-upgrade-rubygems

A potem puść wymienioną komendę.