[Warszawa | remote] (Senior) RoR Dev | Daftcode + Restaurant Week

:train: Senior Developer (Ruby on Rails)
:fist_right::fist_left: Daftcode + Restaurant Week
:round_pushpin: Warszawa (możliwość pracy zdalnej)
:dollar: 8–14 PLN na b2b
:dollar: 14–20 PLN net na b2b
Wymagania:

:heavy_check_mark: Ruby on Rails
:heavy_check_mark: PostgresQL
:heavy_check_mark: Elasticsearch
:heavy_check_mark: HTML/CSS
:heavy_check_mark: Javascript (Next.js, React)
:heavy_check_mark: GraphQL (Apollo)
:heavy_check_mark: Docker
:heavy_check_mark: Gitlab CI/CD

Więcej informacji (oraz formularz do aplikowania): https://daftcode.pl/careers?source=forum_ruby#senior-developer-ruby-on-rails-1bc0