[Webpacker] Everything's up-to-date. Nothing to do

Po połączeniu dwóch modeli asocjacją has_many i belongs_to przy próbie utworzenia nowego elementu nie dzieje się nic - brak zapisu do bazy danych. Przed dodaniem asocjacji można było utworzyć nową pozycję. W logach pojawia się komunikat:[Webpacker] Everything’s up-to-date. Nothing to do. Ma ktoś może jakiś trop?

Pokaz kod

1 Like

I logi też by się przydały :slight_smile: