Webpacker & Rails 6

Hej wszystkim.

Czy może ktoś sie wypowiedziec lopatologicznie na temt webpackera.

  • do czego słuzy, czym jest
  • czy jest juz wbuodwany w szkielet aplikacji
    (prosze nie odsylanie do dokumentacji)

pozdr.

Webpacker - to gem który zawiera webpack obsługuje on javascript w railsach zamiast jak to wcześniej było assets pipeline. Zawiera helpery do obslugi webpack w railsach. Kompiluje js-y

Jeśli tworzysz nową apke w rails 6 webpacker powinien automatycznie się zainstalować. Jeśli robisz upgrade trzeba zrobić to manualnie.

Teraz pliki javascript powinny znajdować się w app/javascript

1 Like

Rails 5:
You install a gem to add a js library
github com/jquery-ui-rails/jquery-ui-rails
github com/manuelvanrijn/selectize-rails
Rails 6:
yarn add jquery-ui
yarn add selectize

This way you don’t have to depend on gems that were created only to add some js :slight_smile: