Wykluczanie słowa z regex

Taki oto problem, regex potrzebny do wykluczenia słów z validates_format_of

[code]irb(main):026:0> “new” =~ /^(?!new|edit)$/i
=> nil

irb(main):025:0> “test” =~ /^(?!new|edit)$/i
=> nil # a powinno być 0[/code]
jaki zrobić pattern, by wyrzucało 0 tylko wtedy, gdy stringiem nie jest ani new, ani edit?

Prościej:

validates_exclusion_of :username, :in => %w( new edit )

Racja, prościej i lepiej. Dzięki!