Wyświetlanie zawartości zmiennej (odpowiednik print_r() dla PHP)

W jaki sposób w kontrolerze mogę wywołać zmienna, tak aby w przeglądarce zobaczyć jej zawartość. Chciałbym podejrzeć zawartość tablicy.
W php zrobiłbym to tak:

print_r($zmienna); // lub var_dump($zmienna);
Jak otrzymać podobny efekt w Ruby ?

Próbuję tak:

pp @member.inspect
puts @member.inspect

Żadne sposób bez rezultatów :frowning:

pp do tablic będzie ładnie, a zmienną

Kontroler:
@a = [1,2,3,4,5,6]

Widok
<% @a.each do |a| %>
<%= a %>
<% end %>

podobny efekt do var_dump i tych innych to pp da, albo debug, albo kilka innych sposóbów

A nie mogę tego wyświetlić bez angażowania widoków a bezpośrednio z kontrolera ?

możesz zainteresuj się debug, render, a najlepiej to przeciez w konsoli, po co to w ten sposób robisz, od tego jest konsola.

logger.debug “The object is #{@object}”
return render :text => “The object is #{@object}”

np tak

albo tak:

render :text => @twoja_zmienna.inspect
render :text => @twoja_zmienna.to_yaml

tego drugiego nie jestem pewien, ale akurat nie chce mi się sprawdzać.
Dasz rade :wink:

Railsy dają helper debug http://apidock.com/rails/ActionView/Helpers/DebugHelper/debug serializuje obiekt do YAMLa i wypisuje między tagami